ریتم رومبا یکی ار ریتم های پرکاربرد و اساسی در نوازندگی گیتار است و از 4 ضربه رفت و برگشت برای دست راست تشکیل شده. در اینجا آنها را یکی یکی توضیح می دهیم.

حرکت اول:

ضربه رفت و برگشت i بدین صورت که در حرکت رفت صدای Bass تری تولید می شود و در حرکت برگشت صدای Treble تری تولید شود.

حرکت دوم:

ضربه رفت و برگشت p مانند ضربه قبلی ولی با انگشت p اجرا می شود و ضربه رفت به نوک گوشتی انگشت و برگشت آن با پشت ناخن است.

حرکت سوم:

ضربه رفت با تکنیک استوپ (Stop) است که در این تکنیک کف دست را طوری که نه خیلی محکم و نه خیلی آرام باشد روی 6 سیم گیتار می کوبیم.

دقت کنید که کف دست و انگشتان با صفحه گیتار تماس پیدا نکند.

و در ضربه برگشت انگشت i به سیمهای Treble ضربه می زند.

حرکت چهارم:

رفت و برگشت i (مانند ضربه اول)

توجه:

سعی نکنید این ریتم را از همان ابتدای یادگیری و تمرین بصورت سریع اجرا کنید. بلکه آهسته و با فواصل زمانی مساوی اجرا کنید.

بدین منظور می توانید از یک مترونوم استفاده کرده و سرعت آن را خیلی کم تنظیم کرده و میزان را روی 4/4 چنگ قرار دهید.

در تمرین با مترونوم وقتی در سرعت پایین مسلط شدید، به تدریج سرعت را بالا برده و هم ریتم با مترونوم تمرین را ادامه دهید.

نکته:

اگر ضربه اول را با تاکید بیشتری اجرا کنید، یعنی کمی محکم تر از سایر ضربات و با باس بیشتر، ریتم اجرا شده زیباتر خواهد بود.