جلسه دوم:

آشنایی با اجزای مختلف ساز گیتار

در جلسه دوم از آموزش رایگان گیتار قصد داریم اجزای ساز گیتار را مورد بررسی قرار داده، با نقش هرکدام از آنها آشنا شویم.

Machine Heads or Tuners – گوشی های گیتار

قسمتی از ساز که با استفاده از آن می توان سیم های گیتار را شل و سفت کرد و با این کار ساز را کوک کرد.

Headstock – سردسته

بخش انتهایی دسته گیتار که گوشی های گیتار (Machine Heads or Tuners) روی آن سوار شده اند و در واقع نقش نگهدارنده سیم های گیتار را دارد.

Fret – فرت یا پرده

خطوطی از جنس میله های فلزی که روی فرت بورد، زیر سیم های گیتار قرار گرفته و نقش تقسیمات فرکانسی نوت ها را انجام می دهند.

Fretboard – فرت بورد یا صفحه فرت

بخشی از دسته گیتار (از ابتدا تا سردسته) که فرت ها روی آن نصب شده اند و سیم های گیتار در امتداد آن از روی فرت ها رد شده اند. فرت بورد جهت انگشت گذاری دست چپ برای تغییر نوت های مختلف موسیقی کاربرد دارد.

Nut – شیطونک

شیء سفید رنگ که روی دسته گیتار و مابین فرت بورد و سردسته نصب شده و زیر سیم های گیتار قرار دارد. سیم های گیتار داخل شیارهای شیطونگ می افتند و با استفاده از این شیارها فاصله بین سیم ها از یکدیگر تعیین می شود. ارتفاع شیطونک نیز باعث تعیین فاصله سیم ها از صفحه فرت (اکشن – Action) می گردد.

Neck – دسته

به مجموعه فرت بورد و سردسته و اجزای نصب شده روی آنها، مجموعاً دسته یا Neck گفته می شود که بخش بزرگی از طول گیتار را شامل می شود.

Heel – پاشنه

زائده ی انتهای دسته گیتار که از زیر فرت بورد به محفظه صدای گیتار متصل شده است که شبیه پاشنه بلند کفش است.

Body – بدنه یا محفظه صدایی گیتار

بخش جعبه ای گلابی شکل گیتار که صدا در آن می پیچد.

Sound hole – دهانه صدایی گیتار

حفره ای دایره ای شکل روی Body بدنه یا محفظه صدایی گیتار که بلافاصله بعد از فرت بورد و زیر سیمهای گیتار قرار دارد.

Rosette – روزت

نقوش تزئینی دایره ای شکل دور Sound hole دهانه گیتار.

Strings – سیم های گیتار

شامل 6 سیم است که در گیتار کلاسیک شامل 3 سیم فلزی و 3 سیم نایلونی است. سیم های پایینی نایلونی هستند که به آنها سیم های زیر یا Tribe گفته می شود. سیم های بالایی فلزی هستند که به آنها سیم های بم یا Bass نیز گفته می شود.

Sound board – صفحه صدایی گیتار یا صفحه ی رو

یکی از اجزای محفظه صدایی گیتار. صفحه مسطح رویی Body بدنه یا محفظه صدایی گیتار که Sound hole دهانه صدایی گیتار و Rosette روزت و سیم های گیتار روی آن قرار دارد. صفحه صدایی گیتار نقش مهمی در انتقال ارتعاشات سیم ها یه محفضه صدایی گیتار و در نتیجه تولید صدای گیتار را بر عهده دارد. صفحه صدایی گیتار Sound board مهمترین نقش در تعیین کیفیت صدای گیتار را دارد.

Bridge – پل

قطعه ای چوبی و مستطیل شکل که به صفحه صدایی گیتار چسبیده و سیم های گیتار را به صفحه صدایی گیتار متصل می کند.

Side – صفحه کناری گیتار

یکی از اجزای محفظه صدایی گیتار. صفحه چوبی منحنی شکلی است که دور تا دور محفظه صدایی گیتار را تشکیل می دهد.

Back – صفحه پشت

یکی دیکر از اجزای محفظه صدایی گیتار. صفحه مسطح پشتی Body بدنه یا محفظه صدایی گیتار.

Bridge Nut – خرک

شیء سفید رنگ شبیه شیطونک که داخل شیاری مخصوص بر روی Bridge پل زیر سیم های گیتار قرار گرفته. خرک نقش بالا نگه داشتن سیم های گیتار و تعیین فاصله سیم ها از فرت بورد (اکشن – Action) را بر عهده دارد.اجزای گیتار

اجزای تشکیل دهنده گیتار