جلسه پنجم

نت خوانی و مفاهیم اولیه موسیقی برای شروع نوازندگی گیتار

در هر رشته ای که بخواهیم شروع به یادگیری کنیم، بایستی ابتدا مفاهیم و الفبای اولیه آن رشته را یاد بگیریم. یادگیری موسیقی هم از این قاعده مستثنا نیست و برای شروع نوازندگی نیاز است ابتدا نت های موسیقی را یاد بگیریم و بتوانیم آنها را تشخیص بدهیم و نت خوانی را فرا بگیریم و مفاهیم اولیه تئوری موسیقی را برای شروع نوازندگی بدانیم.

 

نوازندگی گیتار را گوشی یاد بگیرم یا با نت خوانی؟

هیچکدام از دو روش گوشی (یا تجربی) و نت خوانی به تنهایی رد یا تایید نمی شود. بلکه هردو روش در کنارهم مفید خواهد بود. نوازنده باید هم گوش موسیقایی قوی و هم سواد موسیقایی بالایی داشته باشد تا بتواند نت ها را به راحتی تشخیص دهد.

 

الفبای موسیقی (نت ها):

الفبای موسیقی شامل 7 حرف است که به آنها نُت گفته می شود که شامل حروف زیر است:

 • Do
 • Re
 • Mi
 • Fa
 • Sol
 • La
 • Si
نامگذاری نت های موسیقی به 2 روش

نامگذاری نت های موسیقی به 2 روش الفبایی و هجایی

 

تمرین:
تمرین ترتیب نت های موسیقی

تمرین ترتیب نت های موسیقی

 1. یک دایره را یه 7 قسمت تقسیم کرده و روی قسمتها در جهت عقربه های ساعت نت های موسیقی را به ترتیب یادداشت کنید. (طبق شکل)
 2. از یک نوت به ترتیب ساعت گرد شروع به خواندن نت ها کنید تا دوباره به همان نوت برسید.
 3. از همان نوت به ترتیب پادساعت گرد نت ها را بخوانید تا دوباره به همان نت قبلی برسید.
 4. این کار را به ترتیب برای همه نت ها انجام دهید.
 5. سعی کنید این رفت و برگشت ها را خوب حفظ کنید و این ترتیب ها را از حفظ و سریع بحوانید.

 

خطوط حامل:

خطوط حامل

خطوط حامل

شاید تابحال دیده باشید که در موسیقی برای نوشتن نت ها از 5 خط موازی که با فواصل یکسان از هم قرار دارند استفاده می شود. به این 5 خط موازی خطوط حامل گفته می شود.

 

کلید سُل:

طرز نوشتن کلید سُل

طرز نوشتن کلید سُل

در نت نویسی طبق قاعده علامتی وجود دارد که در ابتدای خطوط حامل (سمت چپ) رسم می شود که به آن کلید سل می گوییم.

در موسیقی کلیدهای دیگری هم وجود دارند، ولی در نوازندگی گیتار از آنها استفاده نمی شود.

 

شماره گذاری خطوط حامل:

شماره گذاری خطوط حامل

شماره گذاری خطوط حامل

خطوط حامل از پایین به بالا شماره گذاری می شوند. یعنی شماره 1 پایین ترین خط و شماره 5 بالاترین خط از خطوط حامل خواهد بود.

 

چه رابطه ای بین 5 خط حامل و 6 سیم گیتار هست؟

خطوط حامل هیچ رابطه مستقیمی با سیم های گیتار نداشته و معرف سیم های گیتار نیستند. بلکه این 5 خط در هر ساز دیگری هم قابل استفاده است و ربطی به سیم های گیتار ندارد.

 

جایگاه نت ها روی خطوط حامل:

نت ها یا روی خطوط و با بین خطوط حامل رسم می شوند. روی خط اول نت Mi قرار می گیرد.

محل قرارگیری نت ها روی خطوط حامل یه شرح ذیل می باشد:

 • Mi: روی خط 1
 • Fa: بین خط 1 و 2
 • Sol: روی خط 2
 • La: بین خط 2 و 3
 • Si: روی خط 3
 • Do: بین خط 3 و 4
 • Re: روی خط 4
 • Mi: بین خط 4 و 5
 • Fa: روی خط 5
جایگاه نت ها روی خطوط حامل

جایگاه نت ها روی خطوط حامل

سعی کنید جایگاه نت ها را روی خطوط حامل کاملاً یاد بگیرید و سریع تشخیص بدهید.

هرچه نت خوانی و تشخیص نت ها را سریعتر انجام دهید، در تمرینات عملی به شما کمک بیشتری می کند.

 

خطوط حامل کمکی یا اضافی یا تکمیلی:

خطوط حامل کمکی

خطوط حامل کمکی

به 5 خط حامل، خطوط اصلی هم گفته می شود. زیرا به دلیل گستردگی پهنه اصوات نمی توان تنها از خطوط حامل اصلی برای نشان دادن نت ها استفاده کرد. بنابراین خطوط حامل را با خطوط کوچک و موازی با خطوط اصلی و فواصل مساوی، از بالا و پایین خطوط حامل می توان گسترش داد که به آنها خطوط تکمیلی یا خطوط اضافی یا خطوط کمکی گفته می شود.

 

تمرین:

برای یادگیری بهتر نت خوانی و سریعتر شدن در آن می توانید از یک دفتر نت استفاده کنید. روی خطوط حامل بصورت نامنظم نت ها را نوشته و سپس آنها را نامگذاری کنید. هرچقدر این تمرین را بیشتر انجام دهید، نت خوانی شما سریعتر و بهتر خواهد شد.

 

تماشای ویدیوی آموزش گیتار در آپارات:

 

تماشای ویدیوی آموزش گیتار در یوتیوب: