آموزش گیتار مبتدی – آرتین کریمی – جلسه 05

آموزش گیتار مبتدی – آرتین کریمی – جلسه 05

جلسه پنجم نت خوانی و مفاهیم اولیه موسیقی برای شروع نوازندگی گیتار در هر رشته ای که بخواهیم شروع به یادگیری کنیم، بایستی ابتدا مفاهیم و الفبای اولیه آن رشته را یاد بگیریم. یادگیری موسیقی هم از این قاعده مستثنا نیست و برای شروع نوازندگی نیاز است ابتدا نت های موسیقی را...
آموزش گیتار مبتدی – آرتین کریمی – جلسه 04

آموزش گیتار مبتدی – آرتین کریمی – جلسه 04

نامگذاری انگشتان دست چپ در نوازندگی گیتار: در نوازندگی گیتار نامگذاری انگشتان دست چپ (بجز انگشت شصت) از اعداد استفاده می شود که بدین شرح است: انگشت اشاره: 1 انگشت وسط: 2 انگشت انگشتر: 3 انگشت کوچک: 4 انگشت شصت: T برای انگشت گذاری در گیتار لازم است ناخن های انگشتان 1...
آموزش گیتار مبتدی – آرتین کریمی – جلسه 03

آموزش گیتار مبتدی – آرتین کریمی – جلسه 03

نام انگشتان دست راست استایل دست راست تکنیک پیکادو (آپویاندو)  برای شروع تمرینات دست راست ابتدا لازم است نام انگشتان دست راست را بدانیم. نامگاری انگشتان دست راست با حروف انگلیسی کوچک: شصت: p اشاره: i وسط: m انگشتر: a کوچک: x (e) تکنیک پیکادو یا آپویاندو با انگشتان i و...
آموزش گیتار مبتدی – آرتین کریمی – جلسه 02

آموزش گیتار مبتدی – آرتین کریمی – جلسه 02

جلسه دوم: آشنایی با اجزای مختلف ساز گیتار در جلسه دوم از آموزش رایگان گیتار قصد داریم اجزای ساز گیتار را مورد بررسی قرار داده، با نقش هرکدام از آنها آشنا شویم. Machine Heads or Tuners – گوشی های گیتار قسمتی از ساز که با استفاده از آن می توان سیم های گیتار را شل...
آموزش گیتار مبتدی – آرتین کریمی – جلسه 01

آموزش گیتار مبتدی – آرتین کریمی – جلسه 01

این مجموعه آموزش گیتار طوری تنظیم شده که کاملاً ساده و کاربردی بوده و جلسات آن به ترتیب و پشت سرهم باشد بطوری که حتی کسانی که تابحال گیتار به دست نگرفته اند می توانند از آن استفاده کنند و قدم به قدم با این مجموعه آموزشی ابتدا از صفر شروع کرده و تا صد درصد سطوح پیشرفته...